Blue Fairy Teapot

Blue Fairy Teapot

9"x6" Clay on vintage metal teapot.

    $125.00Price